Laatste Nieuws

Voorjaarsvergadering

Lidmaatschap

De ruiters en amazones die bij de manege rijden, worden in principe automatisch lid van Rijvereniging en Ponyclub "De Burght".

Zoals elders te lezen valt, zijn de manege en de vereniging twee verschillende "organisaties".
De vereniging organiseert samen met de manege diverse activiteiten, zoals Nieuwjaarsreceptie, onderlinge dressuur- en springwedstrijden (volgens de FNRS methode), manege diploma's en KNHS wedstrijden zowel op de manege als elders.

Helaas kunnen we al deze dingen niet voor niets doen...

Daarom betaald ieder lid per jaar een bepaald bedrag aan contributie.

De algemene ledenvergadering heeft op 20 december 2022 unaniem de verenigingscontributie voor 2023 ongewijzigd vastgesteld op 
15,- per jaar. Dit betreft op de manege rijdende leden.

Men ontvangt één maal per jaar van de penningmeester een factuur. 

Mocht één en ander, na deze toelichting, voor u toch nog niet duidelijk zijn, dan kunt u zich voor een nadere uitleg wenden tot de penningmeester of één van de andere bestuursleden van de vereniging.