Laatste Nieuws

Voorjaarsvergadering

Rijvereniging en Ponyclub "De Burght" te Barneveld

Rijvereniging en Ponyclub "De Burght" is opgericht op 23 januari 1976 en stelt zich ten doel:  "het bevorderen van de ruitersport in de ruimste zin".  
Zij tracht dit doel te bereiken door het stimuleren van onderricht in het pony- en paardrijden, de harnachementsverzorging, de verzorging van en de omgang met pony en paard, alsmede door het deelnemen aan en het organiseren van wedstrijden. 

De vereniging maakt gebruik van de faciliteiten (onder andere manege, pony's / paarden, harnachement) van manege
de Burght.
 
De manege en de vereniging zijn dus twee totaal verschillende "organisaties". Ze werken echter nauw samen op het gebied van aktiviteiten, zoals startmiddag, nieuwjaarsreceptie, sinterklaasviering, onderlinge wedstrijden, manege- diploma's, F-proeven en KNHS wedstrijden.

Er is een bestuur dat door de leden (of ouders van leden) gekozen is.
Momenteel zijn er ruim 140 rijdende leden actief, die wekelijks 1 of meerdere lessen volgen.

In 1991 werd de toenmalige ponyclub "De Burght" uitgebreid met een paardenafdeling, waarna de naam werd gewijzigd in
Ruitersportvereniging "De Burght" (kortweg RSV "De Burght"). In 2003 is de vereniging (volgens richtlijnen van de huidige overkoepelende basisorganisatie KNHS) opgesplitst in een paarden-
en ponyafdeling en werd de naam: Rijvereniging en Ponyclub "De Burght" (kortweg RV en PC "De Burght").
Voor voltige (gymnastiek op het paard) kan men ook bij onze vereniging terecht, namelijk Voltigevereniging "De Burght", kortweg VV "De Burght".